Plataforma SMS

D’acord amb allò que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal, l’informem que el seu número de telèfon està incorporada en un fitxer automatitzat anomenat “SMS” del qual és titular DOLORS ARSEDA CASALS, i registrat a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades amb la finalitat de gestionar l’enviament de SMS.

Si rep aquesta comunicació és perquè ens ha facilitat les seves dades o perquè és una persona o empresa amb la que hem col•laborat o mantingut contacte. En el supòsit que la informació que li remetem no sigui del seu interès només ha d’anar a l’opció “donar-me de baixa” que podrà trobar al peu del mateix enviament per deixar de rebre-la o també pot optar per comunicar-ho mitjançant un correu electrònic amb l’assumpte “Baixa” a l’adreça info@dnovaesteticaberga.com

Tanmateix, l’informem de la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició, d’aquesta o qualsevol de les seves dades de caràcter personal mitjançant dirigint-se per escrit o utilitzant els formularis habilitats a tal efecte en el domicili fiscal de DOLORS ARSEDA CASALS situat al C/ Gran Via, 26 Bx – 08600 – Berga.

O bé mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a l’adreça info@dnovaesteticaberga.com